Regulamin konkursu „Kapitan Sonar”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest kanał On Table Gry Planszowe.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem stron: www.youtube.com oraz www.facebook.pl [strona: BOARD NEWS]

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest organizatorem

c) nie jest członkiem rodziny organizatora

d) nie jest pracownikiem wydawnictwa, będącego sponsorem nagrody

e) nie jest członkiem rodziny wydawnictwa, będącego sponsorem nagrody.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) następnie zrealizować zadanie lub zadania konkursowe polegające na:

 • Podaniu wymyślonej, nowej nazwy dla Łodzi Podwodnej
 • Umieszczeniu nazwy w komentarzach pod postem konkursowym na profilu BOARD NEWS na Facebook-u
 • Zespół BOARD NEWS, składający się z redaktorów wyłoni zwycięzcę konkursu.
 • Wybór zostanie ogłoszony w odcinku BOARD NEWS 20 października 2019 roku.

§ 4 NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest 1 kopia gry Sonar ufundowana przez Sponsora.
 2. Zdobywca nagrody głównej w Konkursie zostanie wyłonieni przez komisję konkursową z pośród wszystkich uczestników lub będą to osoby/osoba, które jako pierwsze zrealizują zadanie/zadania konkursowe.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej przez ogłoszenie wyników na wskazanych stronach w mediach społecznościowych.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody jest przekazanie organizatorowi danych niezbędnych do wysłania nagrody.
 6. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgoda na podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *